SDG Innovation Fund Moldova – Română

Susținerea dezvoltării durabile în Republica Moldova: Fondul de Inovare pentru ODD-uri

Prezentaţi-vă ideea transformatoare online și asumaţi-vă un rol important în promovarea dezvoltării durabile în Republica Moldova. Dosarele pot fi depuse până pe data de 15.03.2021, ora 17:00 (EET).

Care este scopul Fondului de Inovare pentru ODD-uri?

Fondul de Inovare pentru ODD-uri a fost creat cu scopul de a sprijini implementarea a cel puțin șase proiecte mici intersectoriale pentru a încuraja progresele în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) în Republica Moldova. Aceste proiecte mici vor reprezenta acţiuni comune a cel puțin două grupuri de părți interesate diferite (de ex., autorități publice, societatea civilă, sectorul privat, mediul academic) și au ca scop promovarea parteneriatelor dintre mai mulți parteneri interesați conform principiilor Agendei 2030.

Fondul de Inovare pentru ODD-uri este parte a proiectului „Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030” (în continuare „Proiect”) pe care Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) îl implementează din numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ). Obiectivul general al Proiectului este de a îmbunătăți capacitățile și procesele de implementare a Agendei 2030 în Republica Moldova. Proiectul este implementat în strânsă colaborare cu principalul partener politic reprezentat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și alte părţi interesate, relevante pentru implementarea Agendei 2030.

Ce propuneri de proiecte pot fi finanțate și cine poate solicita finanțare?

Propunerile de proiecte trebuie să abordeze provocările în unul din următoarele sectoare: (i) finanțe publice, (ii) domeniul social, (iii) mediul înconjurător și să contribuie la realizarea indicatorilor ODD-urilor naționalizate. Astfel, propunerile vor fi integrate în contextul mai larg al ţării. Criteriile de eligibilitate și evaluare pot fi găsite pe pagina „Procesul de aplicare”.

De ce trebuie să ne concentrăm asupra Agendei 2030?

În septembrie 2015, Republica Moldova împreună cu alte 192 de state membre al Organizaţiei Naţiunilor Unite și-a luat angajamentul de a implementa Agenda 2030. Agenda reprezintă angajamentul de a elimina sărăcia și a realiza dezvoltarea durabilă la nivel mondial până în anul 2030, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă. Adoptarea Agendei 2030 a constituit o realizare istorică, fapt ce demonstrează o viziune globală comună spre dezvoltarea durabilă pentru toți. Totuși, realizarea acesteia constituie o provocare extrem de mare pentru majoritatea țărilor.

Principiile de implementare a Agendei 2030

Implementarea Agendei 2030 este ghidată de principii generale. Acestea formează baza pentru contribuțiile individuale în scopul implementării:

icon_1

Universalitate
Agenda 2030 se aplică tuturor țărilor – țărilor în curs de dezvoltare, emergente și industrializate. Fiecare țară își definește contribuția proprie în limita capacităților naționale, a politicilor sale și a nivelului de dezvoltare.

Icon_2

Abordarea integrată
Agenda 2030 accentuează faptul că cele 17 ODD-uri sunt integrate și indivizibile. Dimensiunea socială, economică și ecologică a durabilității constituie factori interdependenți și trebuie să fie luate în calcul într-un mod echilibrat.

Icon_3

Principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă (LNOB Principle)
Agenda 2030 se axează în mod special asupra grupurilor marginalizate, precum și asupra celor mai săraci dintre săraci. Pentru a realiza dezvoltarea durabilă, este necesar să acordăm atenție în primul rând celor privați de drepturile economice, politice și sociale și de oportunități de participare.

Icon_5

Responsabilitatea comună
implementarea Agendei 2030 poate avea succes doar dacă toate părţile interesate relevante contribuie la aceasta. Este necesară implicarea agenților economici, societății civile și a mediului academic (printre altele), precum și a guvernelor. Noile forme de colaborare, așa cum sunt parteneriatele dintre mai multe părți interesate, devin din ce în ce mai importante.

Icon_4

Responsabilitate
analizele periodice și incluzive sunt realizate la nivel național, regional și global. Pentru a măsura progresul, sunt necesare date dezagregate de o calitate înaltă, accesibile și actuale la nivel național.

Cum este gestionat Fondul?

Managementul Fondului de Inovare pentru ODD-uri este structurat după cum urmează:

  • Comitetul coordonator este responsabil de planificare, implementare, monitorizare și raportare cu privire la Proiect în general; este organul de decizie superior.
  • Consiliul consultativ este o structură colectivă, creat pe bază voluntară și este format din reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-urilor, sectorului privat și al mediului academic, cu scopul de a oferi îndrumări și indicații generale, precum și de a coordona procesul de selectare, evaluare și asigurare a calității tehnice ale proiectelor susținute de Fondul de Inovare pentru ODD-uri. Membrii ex officio ai Consiliului consultativ sunt reprezentanți ai Cancelariei de Stat și ai Proiectului.
  • Managementul operațional al Fondului realizează funcția de secretariat al Consiliului consultativ, fiind responsabil și de Programul de asistenţă tehnică care a fost creat cu scopul de a asigura buna desfăşurare a procesului de depunere a propunerilor de proiect, de implementare și finalizare a proiectelor selectate.
  • Instituțiile beneficiare implementatoare sunt responsabile de management la nivel de beneficiari/ parteneri ai proiectelor.