Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Fondul de Inovare pentru ODD-uri reunește diferiți actori cu scopul de a soluționa anumite probleme concrete de dezvoltare. În acest scop, fondul va sprijini cel puțin 6 proiecte mici intersectoriale. Aceste proiecte vor reprezenta acțiuni comune ale cel puțin două părți interesate diferite (de ex., autorități regionale, ONG-uri, societăți comerciale, ministere), având scopul de a promova cooperarea între mai multi parteneri, în conformitate cu principiile Agendei 2030.

Intervențiile vor aborda, în baza Agendei 2030 și într-un mod inovator, de testare-pilot și eficient, provocările din cel puțin unul din sectoarele selectate ale proiectului, acestea fiind (i) finanțe publice, (ii) domeniul social, (iii) mediul înconjurător. În același timp, propunerile se vor referi la interconectivitatea ODD-urilor prin sublinierea modului în care soluțiile propuse vor contribui la progresul în implementarea diferitor ODD-uri.

Pentru a exploata potențialul digitalizării, proiectele vor recurge la utilizarea soluțiilor TIC care au fost elaborate ținând cont de Principiile dezvoltării digitale. În cele din urmă, proiectele vor aborda principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă (LNOB Principle) și, de asemenea, vor lua în considerare provocările și consecințele pandemiei COVID-19.

Durata proiectelor mici este preconizată a fi de cel mult 12 luni în total, cu un buget variind de la minim 50.000 de euro la maxim 70.000 de euro pentru fiecare proiect. Proiectul va oferi un program de asistență tehnică începând de la etapa de depunere a dosarelor până la cea de raportare și monitorizare.

Fondul de Inovare pentru ODD-uri reprezintă Rezultatul 3 al proiectului „Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030” lansat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD-urile) și cele 169 de ținte asociate reprezintă fundamentul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, care a fost adoptată în septembrie 2015 de toate statele membre ale ONU drept plan nou de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate. ODD-urile au fost precedate de Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM-uri), care și-au încetat valabilitatea la sfârșitul anului 2015. Spre deosebire de ODM-uri, toate statele membre ale ONU au fost de acord să depună eforturi pentru a realiza ODD-urile în cadrul țărilor lor la toate nivelele, precum și să le utilizeze pentru a orienta interacțiunile lor bilaterale și multilaterale cu alte țări. Cele 17 obiective au drept scop să reducă nivelul sărăciei și al foamei, să îmbunătățească starea sănătății, să dezvolte sistemul educațional, să promoveze egalitatea de gen, să sporească durabilitatea orașelor, să asigure accesul la energie electrică și să combată schimbările climatice, să garanteze caracterul pacifist și incluziv al societăților și să asigure resursele și parteneriatele necesare pentru implementarea Agendei, de rând cu alte ambiții.

Un parteneriat (organizația principala și cea parteneră) între cel puțin două organizații din diferite grupuri de părți interesate, din cele ce urmează:

  • Institutie de stat;
  • Organizație neguvernamentală;
  • Companie privată;
  • Universitate.

Pe lângă aceasta, candidații trebuie să dovedească capacitățile tehnice și administrative de implementare a proiectului propus. În acest sens, ei trebuie să prezinte următoarele dovezi:

  • Înregistrare juridică în Republica Moldova, în conformitate cu legislația în vigoare;
  • Experiența anterioară în elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor;
  • Resursele umane cu experiență în domeniul de intervenție;
  • Logistica implementării proiectelor (birou, calculatoare, linie telefonică, acces la internet etc.);
  • Capacitățile administrative de gestionare a resurselor financiare ale proiectului.

Fondul susține proiecte de scurtă durată (până la 12 luni) şi dimensiuni mici pentru a favoriza implementarea Agendei 2030 în Republica Moldova. Propunerile trebuie să corespundă cu prioritățile naționale. Ele trebuie să contribuie la realizarea scopurilor naționale de implementare a Agendei 2030 și să fie incorporate într-un proces politic sau social mai amplu din țară.
Proiectele finanțate trebuie să cuprindă una din cele trei priorități tematice: (i) finanțe publice, (ii) domeniul social, (iii) mediul înconjurător.

Un program de asistență tehnică va sprijini toate etapele activității Fondului de Inovare pentru ODD-uri. Acesta constituie primul punct de contact și serviciul de susținere pentru beneficiari. La etapa de depunere a dosarelor, se va oferi îndrumare în dezvoltarea propunerilor de proiect în conformitate cu criteriile prestabilite. La etapa de implementare, se va oferi sprijin pentru realizarea cu succes a proiectelor mici. La etapa de încheiere și post-implementare, beneficiarii vor fi sprijiniţi în elaborarea raportului final narativ și financiar pentru subvențiile/granturile oferite în cadrul proiectului.

O organizație/ instituție principală aplicantă la concursul de proiecte – poate aplica doar cu o singură propunere de proiect, în calitate de aplicant principal. Totuși, oricare organizație poate apare în calitate de partener secundar, în mai mult decât o singură aplicație de proiect.

Propunerile de proiect trebuie să fie transmise doar în limba engleză pentru a fi considerate.