Despre proiecte

Despre proiecte

Proiectele câștigătoare ale concursului Fondului de Inovații pentru ODD

Fondul de Inovații pentru ODD a fost creat ca parte a proiectului “Suport Guvernului Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, cu scopul de a susține implementarea a cel puțin șase proiecte intersectoriale mici în vederea susținerii promovării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în Republica Moldova. Aceste proiecte sunt initiative comune a cel puțin două categorii diferite de parteneri (de ex. autorități publice, societate civilă, sector privat, mediu academic) cu scopul de a dezvolta parteneriatele între diverse sectoare, conform principiilor Agendei 2030.

Până la mijlocul lunii martie 2021, peste 100 de propuneri de proiecte au fost primite și acest lucru a făcut procesul de selecție complicat. Numărul mare de aplicații primite indică totuși un interes puternic al instituțiilor partenere în accelerarea implementării Agendei 2030. Consiliul Consultativ al Fondului de Inovații pentru ODD a evaluat propunerile primite și a identificat 6 proiecte finaliste cu cel mai mare punctaj, în baza criteriilor de eligibilitate și evaluare, care pot fi gasite pe această pagină web la secția procesul de aplicare. Proiectele finaliste selectate sunt din domeniul social și/ sau de mediu înconjurător, vor începe în luna august 2021, având o durată totală de implementare de până la 12 luni și bugete totale ale granturilor acordate de la 50,000 până la 70,000 Euro fiecare.

Din toate aplicațiile, următoarele proiecte au fost selectate pentru a fi finanțate de Fondul de Inovații pentru ODD Moldova, lista fiind prezentată mai jos.